O nás

Náš neurorehabilitační program prosazuje základní principy neuroplasticity, mezi které patří těchto pět zásad:

1

Používej nebo to ztratíš!

Nervové obvody, které nejsou aktivně zapojeny do plnění úkolů po delší dobu začnou degradovat. Příkladem může být zavedení sondy pro výživu pacienta z důvodu neschopnosti per orální výživy.
V důsledku nepoužívání postupem času začnou nervové obvody odpovědné za polykání degradovat. Následně, když pacientovi je sonda odstraněna a může začít znovu polykat, potřebuje delší čas pro obnovení procesu polykání.

2

Používej to a zlepšuj to!

Tréninkem určité mozkové funkce může vést ke zlepšení této funkce. Příkladem může být pacient po cévní mozkové příhodě, který ztratil schopnost používat určitou stranu těla, což může vést k zanedbávání či nepoužívání této strany z důvodu velké obtížnosti. Při léčbě lze použít techniku známou jako terapie pohybem vyvolaným omezením (constraint-induced movement therapy, CIMT), která omezuje ruku na nepostižené straně tak, aby byl pacient nucen postiženou končetinu co nejvíce používat a zlepšit její funkci.

3

Na četnosti záleží!

Navození plasticity vyžaduje dostatečné opakování. Z tohoto důvodu je potřeba využít techniky, jako je kombinování robotické terapie, aby se pacientům poskytla příležitost k dostatečnému opakování dovedností.

4

Intenzita je důležitá!

Výzkumy ukazují, že čím intenzivnější terapeutický program, tím větší je pravděpodobnost, že člověk dosáhne výsledků, a tím větší je pravděpodobnost, že se tyto změny udrží po delší dobu.

Na čase záleží! Čím dříve poskytnete příležitost k zotavení prostřednictvím těchto neuroplastických změn, tím lépe.

Náš program ambulantní neurorehabilitační péče se zaměřuje na udržení či zdokonalení dovedností získaných v akutním rehabilitačním programu.

5

Na čase záleží!

Čím dříve poskytnete příležitost k zotavení prostřednictvím těchto neuroplastických změn, tím lépe.

Náš program ambulantní neurorehabilitační péče se zaměřuje na udržení či zdokonalení dovedností získaných v akutním rehabilitačním programu.

Naše poslání:

Našim cílem je zlepšit kvalitu života našich pacientů po získaném postižení centrálního nervového systému a to prostřednictvím intenzivní rehabilitace. Chceme vrátit lidi zpět do běžného života, posunout je o kus dál a dosáhnout maximální možné soběstačnosti. Učíme lidi s poraněním či postižením mozku běžným životním dovednostem a pomáháme jim dosáhnout nezávislosti. U klientů s těžko léčitelnými deficity pohybu, kognice či řeči se snažíme intenzivním a individuálním plánem dosáhnout pokroku v daných oblastech. Všichni, kdo se podílejí na pacientově zotavení, jsou pravidelně informováni o terapii a dosahovaných cílech. Velmi dobře si uvědomujeme, jak unikátní je každý z nás. Proto naší intenzivní a individuálně zaměřenou terapii se snažíme dosáhnout ve spolupráci s klientem těch nejlepších výsledků a zamezit stagnaci.

Koho léčíme:

Specializujeme se na rehabilitaci pacientů po

  • cévní mozkové příhodě
  • traumatickém poškození mozku
  • otřesu mozku
  • na pacienty s Parkinsonovou chorobou
  • Roztroušenou sklerózou aj.

U mnoha pacientů po poranění či postižení mozku, dochází k náhlému převratu v jejich životě. Často je narušena fyzická i emocionální stabilita a trvale změněn životní režim. To nejen významně zasáhne samotného pacienta, ale často to naruší chod rodiny, práci a interakci se světem. Proto je náš program zaměřen na opětovné začlenění do společnosti s podporou nezávislosti a snahou o obnovení základních životních dovedností.

Tyto postižení mohou mít dopad na kognitivní, fyzické a psychické schopnosti. Fyzické deficity mohou mít dopad na pohyblivost, rovnováhu, koordinaci, jemnou motoriku, sílu a vytrvalost. Často se objevují i kognitivní deficity, poruchy komunikace, zpracování informací, paměti či percepčních schopností včetně změny psychického stavu.

Všechny tyto problémy se snažíme řešit nastavením individuálního plánu. Každý pacient je jedinečný, přichází s jiným rozsahem postižení a v jiném stádiu onemocnění, proto vyžaduje na míru upravený terapeutický plán. Naší hlavní zásadou individuální přístup a holistické pojetí pacienta s hlavním cílem dosáhnout maximální možné zlepšení a zabránit stagnaci pacientů. Toho cíle se snažíme dosáhnout intenzivní rehabilitací, která je v průměru 2–4 hodiny denně.

Minimální délka je X (30)  terapeutických hodin a terapie probíhá 5 x v týdnu.

Náš tým:

Jsme multidisciplinární tým nejen zdravotnických pracovníků, ale především terapeutů s obrovským nadšením pomáhat lidem, kterým úraz anebo onemocnění naprosto změnil život a mají odhodlání vrátit se zpět do běžného života a žít opět kvalitní život. Zaměřujeme se na to, abychom každému pacientovi pomohl dosáhnout co nejvyšší úrovně jeho schopností bez ohledu na problémy, deficity a zranění.

Náš tým neustále sleduje nejnovější trendy v neurorehabilitaci .  Tvoří ho fyzioterapeuti, ergoterapeut, psycholog, logoped, nutriční terapeut a v neposlední řadě lékař.