Ergoterapie

Role ergoterapeuta představu nedílnou součást našeho týmu. Hlavním cílem ergoterapie je zlepšení soběstačnosti, motoriky, koordinace pohybů a zlepšení schopnosti v běžných denních aktivitách u pacientů s neurologickými poruchami či poraněním mozku. Ergoterapeut využívá škálu hodnoticích testů pro zhodnocení stupně postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby.

V rámci neurorehabilitace se ergoteraqie zaměřujeme na tyto klíčové oblasti:

Nácvik sebeobsluhy

s cílem obnovit schopnost mobility, oblékání, přesuny, sycení a další činnosti všedního dne.

Nácvik funkční schopnosti a mobility

vychází z funkčního deficitu pacienta. Jejím cílem je maximální obnovení funkce a mobility pacienta včetně zaměření na poruchy funkce horních končetin. V rámci rehabilitace horní končetiny provádíme nácvik úchopu, jemné motoriky, grafomotoriky, pracovní činnosti s kompenzačními pomůckami aj.

Hodnocení psychomotorických dovedností

Výběr a testování vhodných kompenzačních pomůcek pomáhá klientům zmírnit funkční deficit včetně překážek z prostředí. Vhodně zvolená kompenzační pomůcka dokáže výrazně ovlivnit kvalitu života klienta. Příklady kompenzačních pomůcek pro nácvik nezávislosti:

  • Stravování – speciální nastavitelné příbory, ergonomické talíře, hrnky, otvíráky, škrabky, prkénka s hroty, protiskluzové podložky atd.
  • Hygiena: nástavec na WC, sedačka do vany a sprchy, protiskluzová podložka.
  • Oblékání: pomocník pro obouvání a vyzouvání ponožek a bot, samo zavazovací tkaničky, zapínače knoflíků a zipů další.

Rehabilitace kognitivních funkcí

probíhá ve spolupráci s psychologem a logopedem.

Zaškolení rodinných příslušníků

včetně instruktáže usnadní rodině péči o klienta, včetně udržení jeho schopností a kondice. Jedná se o předání informací ohledně přesunů, způsobu chůze, podpoře sebeobslužných činností aj.

Adaptace na pracovní či domácí prostředí

Zavolejte nám
na +420 514 514 114
Napište nám
a domluvte si konzultaci.
Navštivte nás
v brněnském Campusu.