Robotická terapie

V našem programu ambulantní neurorehabilitace využíváme kombinace tradiční rehabilitace s prvky nejmodernější roboticky asistované neurorehabilitace.  Robotické přístroje nám pomáhají prostřednictvím vysoké četnosti automatizaci činností ale také naučení se nových pohybových vzorců. Robotické přístroje nám poskytují objektivní data o zlepšení a efektu terapie, a to samozřejmě přispívá k tolik důležité motivaci pacientů. Jaké robotické přístroje u nás při terapiích využíváme?

BalanceMotus™ KINE-SIM

robotický přístroj, který pomáhá s nácvikem rovnováhy a vytrvalosti
chůze a obnově celkové tělesné kondice. Přístroj je vybaven samostatnými pohybovými plošinami
pro každou dolní končetinu s vysoce citlivými tlakovými senzory. Díky široké škále cvičení a interaktivních činností umožňuje pacientům v bezpečném prostředí trénovat ve stoji činnosti a
pohyby denního života (ADL), které jim v reálném prostředí dělají obtíže nebo je nejsou schopni.
Příklady:

  • chůze do schodů a ze schodů
  • procházky v nejrůznějších terénech
  • nácvik rovnováhy v dopravních prostředcích
  • kontrolovaný trénink stability dolních končetin a mnoho dalších

Indikace:

u klientů po cévní mozkové příhodě a traumatickém poškození mozku, ale i po úrazech v oblasti dolních končetin a pánve a ortopedických operacích.

ArmMotus EMU 

robotické zařízení pro rehabilitaci horní končetiny s možností cvičení plného
funkčního rozsahu pohybu v rameni. Skvělou dopomocí je možné cvičení v odlehčení, které
napomáhá i u těžších poruch hybnosti zvyšovat svalovou sílu, rozsah, cílení a vytrvalost pohybu.
Terapie je přizpůsobena pohybovým možnostem klienta – tzn., že může být prováděna pasivně, s
dopomocí, aktivně anebo proti odporu. V rámci obnovy pohybu je možné trénovat také kognitivní
funkce a simulovat činnosti každodenního života (tzv. ADL aktivity). Ke zlepšení efektu rehabilitace
napomáhá zapojení zrakové a sluchové zpětné vazby.

Indikace:

vhodný pro klienty, kteří se potýkají s následky cévní mozkové příhody nebo poranění mozku, dále také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou a jinými neurologickými stavy. Lze s výhodou využít i pro klienty po ortopedických operacích a úrazech horních končetin.

ArmMotus™ M2

je určen pro funkční robotickou terapii horních končetin, kdy pacient v sedu
procvičuje pohyby lokte, ramene a lopatky při pohybu horní končetiny po desce robotického stolu.
Terapie je přizpůsobena pohybovým možnostem klienta – tzn., že může být prováděna pasivně, s
dopomocí, aktivně anebo proti odporu. Výhodou ArmMotus™ M2 je široké spektrum tréninkových
aktivit, při kterých lze využít dopomoci přístroje při špatném cílení a koordinaci pohybu, přestože
svalová síla je zachována. Standardní je u našich přístrojů kombinace motorického a kognitivního
tréninku a také nácvik aktivit denního života.

Indikace:

pro klienty, kteří se potýkají s následky cévní mozkové příhody nebo poranění mozku, dále také u pacientů s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou a jinými neurologickými stavy. Lze s výhodou využít i pro klienty po ortopedických operacích a úrazech horních končetin.

WristMotus™ 

je zaměřen na rehabilitaci zápěstí a svalstva předloktí. Pomáhá zvyšovat svalovou sílu, rozsah, cílení a vytrvalost pohybu. Díky čtyřem nástavcům poskytuje širokou škálu úchopů, které umožnují procvičit všechny funkční pohyby zápěstí. Současně díky zapojení zpětné vazby z monitoru přístroje dochází ke zintenzivnění efektu rehabilitace neurologického deficitu a tréninku kognitivních funkcí. Terapie je přizpůsobena pohybovým možnostem klienta – tzn., že může být prováděna pasivně, s dopomocí, aktivně anebo proti odporu.

Indikace:

vhodný pro pacienty s poruchou motoriky zápěstního kloubu způsobenou neurologickým
onemocněním anebo po ortopedických operacích či úrazech.

Zavolejte nám
na +420 514 514 114
Napište nám
a domluvte si konzultaci.
Navštivte nás
v brněnském Campusu.