Logopedická péče

Všechny poruchy řeči a polykání významně ovlivňují kvalitu života nejen postižených osob ale i rodinných příslušníků, proto pečujeme a podporujeme lidi s komunikačními obtížemi.  Logopedická péče pomáhá obnovit dovednosti a sebedůvěru v mluvení v případě, že onemocnění ovlivnilo jejich řečové, hlasové nebo motorické schopnosti.

V rámci naší logopedické péče se zabýváme diagnostikou a terapii poruch řeči, komunikace včetně poruch polykání u pacientů s neurologickým onemocněním, po cévních mozkových příhodách, traumatech mozku, nádorech mozku, Parkinsonově nemoci, ASL aj.

Doporučené rehabilitační postupy se odvíjí od druhu a rozsahu funkčního postižení. Zaměřujeme se především na obnovení komunikačních schopností a odstranění poruch jako je:  

  • Dysartrie, která se projevuje špatnou artikulací, narušeným hlasovým projevem, pomalou či rychlou řečí, srozumitelnosti mluveného projevu, neschopnosti mluvit nahlas anebo obtížemi spojené s pohybem jazyka a obličejových svalů.
  •  Afázie je získaná porucha plynulosti řeči, porozumění řeči či porucha pojmenování (anomie), kterou lze charakterizovat těžkostmi při hledání adekvátního slova.   Při afázie se často objevují poruchy čtení (alexie), psaní (agrafie), počítání (akalkulie), poruchy schopnosti poznávání (agnózie), které se však mohou vyskytovat také samostatně.
  •  Dysfagie – porucha polykání.

Naší snahou je včasné zahájení terapie pro obnovení narušených komunikačních dovedností po vzniklém onemocnění či úraze. Protože čím později jsou problémy řešeny tím obtížněji je lze terapeuticky ovlivnit. 

Výjimkou je terapie Afázie, která může být úspěšná i několik let po vzniku poruchy řečové komunikace.

I při logopedické terapie se jedná o spolupráci multidisciplinárního týmu, kdy klinický logoped ve spolupráci s ostatními odborníky jako je neurolog, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut doporučuje cvičení a techniky, které pomohou překonat potíže s řečí a polykáním.

Zavolejte nám
na +420 514 514 114
Napište nám
a domluvte si konzultaci.
Navštivte nás
v brněnském Campusu.