Fyzioterapie

Včasná, kontinuální a odborná fyzioterapeutická péče je zásadní pro zmírnění přímých i nepřímých zdravotních důsledků neurologického poškození. Rehabilitační proces je důležitý především v období prvních dvou let od vzniku neurologického deficitu, v případě progresivních neurologických onemocnění pak po celou dobu jejich trvání.
Při práci s klienty využíváme komplexní postupy a metodiky na neurofyziologickém podkladě. Naší snahou je využít plně funkční rezervy a plasticitu nervového systému. S výhodou využíváme závěsný systém Redcord pro aktivní cvičení v odlehčení a maximalizaci vlastní aktivity klienta.

S čím Vám může fyzioterapeut pomoci:

  • nácvik stoje a trupové stability
  • rehabilitace chůze a rovnovážných funkcí
  • úprava celkové tělesné hybnosti a kondice, udržování rozsahu pohybu
  • terapie spasticity, neglect syndromu
  • senzorická stimulace
  • respirační fyzioterapie
  • terapie orofaciální oblasti (rehabilitace mimického a žvýkacího svalstva, poruch polykání)
  • aplikace elektroléčby

Více informací najdete na stránce Fyzioterapie na webu Centra rehabilitační a sportovní péče

sportovnipece.cz/fyzioterapie
Zavolejte nám
na +420 514 514 114
Napište nám
a domluvte si konzultaci.
Navštivte nás
v brněnském Campusu.