Nutriční terapie

Správná výživa je důležitou součástí neurorehabilitační péče, proto je nutriční terapeut součástí našeho multidisciplinárního týmu. Nutriční terapeut posuzuje stav výživy, příjmu tekutin a stravy včetně způsobu jejího podávání. Doporučuje vhodný výběr diet včetně dietních přípravků. Snažíme se o udržení adekvátního příjmu všech složek potravy a tekutin pro zajištění dostatečné výživy a hydratace pacienta, která významnou měrou přispívá k celkové rekonvalescenci.  V případě péče o pacienty s dysfagií úzce spolupracujeme s klinickým logopedem. Součástí poskytované péče je i vzdělávání v oblasti výživy klientů a jejich rodinných příslušníků. Zaměřujeme se na prevenci malnutrice (nedostatečná výživa, podvýživa) která významně ohrožuje seniory a klienty se závažnými zdravotními problémy.

Pokračujte na web Centrum Nutriční péče

cnpbrno.cz
Zavolejte nám
na +420 514 514 114
Napište nám
a domluvte si konzultaci.
Navštivte nás
v brněnském Campusu.