Barthelové index základní všedních činností

Dotazník soběstačnosti

Pokyny k použití

 

 1. Dotazník soběstačnosti zahrnuje 10 aktivit denního života a pomáhá nám určit, jaké
  aktivity denního života klient aktuálně zvládá.
 2. Hlavním cílem je stanovit stupeň nezávislosti klienta na jakkoliv velké pomoci,
  fyzické nebo verbální.
 3. Hodnocení činností z dotazníků by mělo být provedeno prostřednictvím
  sebehodnocení, rodinných příslušníků anebo zdravotnického personálu.
 4. Při vyplňování dotazníků hodnoťte daný úkol/činnost v posledních 24 až 48
  hodinách.
 5. Použití pomůcek pro vykonání činnost neznamená omezení nezávislosti.

Dotazník

Lékařská zpráva

 

Prosím přiložte lékařskou zprávu / zprávy od vašeho lékaře.

* Povinné pole